talia


10.gif 10.gif 10.gif
 
logo.gif cas.pngmail info_1  ← Zobacz w "Info" 
# #
grudzień
CAS - pn. / śr. / pt.
  -------   -------   -------   -------
  -------   -------   -------   -------
 02.12   -------   -------   -------
START - wtorek
  -------   -------   -------   -------
RUMIA - czwartek
 01.12   -------   -------   -------
listopad
CAS - pn. / śr. / pt.
 07.11  14.11  21.11  28.11   -------
 02.11  09.11  16.11  23.11  30.11
 04.11  18.11  25.11   -------   -------
START - wtorek
 08.11  15.11  22.11  29.11
RUMIA - czwartek
 03.11  10.11  17.11  24.11
październik
CAS - pn. / śr. / pt.
 03.10  10.10  17.10  24.10  31.10
 05.10  12.10  19.10   -------   -------
 07.10  14.10  21.10  28.10   -------
START - wtorek
 04.10  11.10  18.10  25.10
RUMIA - czwartek
 06.10  13.10  20.10  27.10
wrzesień
CAS - pn. / pt.
 05.09  12.09  19.09  26.09   -------
 02.09  09.09  16.09  23.09  30.09
START - wtorek
 06.09  13.09  20.09  27.09
RUMIA - czwartek
 01.09  08.09  15.09  22.09  29.09
sierpień
CAS - pn. / pt.
 01.08  08.08  22.08  29.08
 05.08  12.08  19.08  26.08
START - wtorek
 02.08  09.08  16.08  23.08  30.08
RUMIA - czwartek
 04.08  11.08  18.08  25.08
lipiec
CAS - pn. / pt.
 04.07  11.07  18.07  25.07   -------
 01.07  08.07  15.07  22.07  29.07
START - wtorek
 05.07  12.07  19.07  26.07
RUMIA - czwartek
 07.07  14.07  21.07  28.07
czerwiec
CAS / ZSSO - pn. / śr.
 06.06  13.06  20.06  27.06
 01.06  08.06  21.06  22.06
START - wtorek
 07.06  14.06  22.06  28.06
RUMIA / CHYLONIA - czw. / pt.
 02.06  09.06  16.06  23.06  30.06
 Liga S. - finał  17.06  24.06   -------
maj
CAS / ZSSO - pon / śro
 09.05  16.05  23.05  30.05
 04.05  11.05  18.05  25.05
START - wtorek
 10.05  17.05  24.05  31.05
CHYLONIA / RUMIA - czwartek
 Liga - 8 runda  19.05   -------
 05.05  12.05  19.05   -------
kwiecień
CAS / ZSSO - pon / śro
 04.04  11.04  18.04  25.04
 06.04  13.04  27.04   -------
START - wtorek
 05.04  12.04  19.04  26.04
CHYLONIA / RUMIA - czwartek
 Liga - 6 runda  14.04  28.04
 07.04  14.04  21.04  28.04
marzec
CAS / ZSSO - pon / śro
 07.03  14.03  21.03   -------   -------
 02.03  09.03  16.03  23.03  30.03
START - wtorek
 01.03  08.03  15.03  22.03  29.03
CHYLONIA / RUMIA - czwartek
 L. Seniora - 4 runda  24.03   -------
 03.03  10.03  17.03  24.03  31.03
luty
CAS / ZSSO - pon / śro
 01.02  08.02  15.02  22.02  29.02
 03.02  10.02  17.02  24.02  25.02
START - wtorek
 02.02  09.02  16.02  23.02
RUMIA - czwartek
 04.02  11.02  18.02  25.02
styczeń
CAS / ZSSO - pon / śro
 11.01  18.01  25.01   -------
 13.01  20.01  27.01   -------
START - wtorek
 05.01  12.01  19.01  26.01
RUMIA - czwartek
 07.01  15.01  21.01  28.01

r15 (4 kB)

grudzień
START - wtorek
 01.12  08.12  15.12  22.12  29.12
CAS - pon / śro
 07.12  14.12  21.12   -------   -------
 02.12  09.12  16.12  23.12  30.12
Rumia - piątek
 04.12  11.12  18.12   -------
listopad
START - wtorek
 03.11  10.11  17.11  24.11
CAS - pon / śro
 02.11  09.11  16.11  23.11  30.11
 04.11  18.11  25.11   -------   -------
Rumia - piątek
 06.11  13.11  20.11  27.11
październik
START - wtorek
 06.10  13.10  20.10  27.10
CAS - pon / śro
 05.10  12.10  19.10  26.10
 07.10  14.10  21.10  28.10
Rumia - piątek
 02.10  09.10  16.10  23.10  30.10
wrzesień
START - wtorek
 01.09  08.09  15.09  22.09  29.09
CAS - środa
 02.09  09.09  16.09  23.09  30.09
Rumia - piątek
 04.09  11.09  18.09  25.09
sierpień
START - wtorek
 04.08  11.08  18.08  25.08
CAS - środa
 05.08  12.08  19.08  26.08
Rumia - piątek
 07.08  14.08  21.08  28.08
lipiec
START - wtorek
 07.07  14.07  28.07   -------
CAS - środa
 01.07  08.07  15.07  22.07  29.07
Rumia - piątek
 03.07  10.07  17.07  24.07  31.07
czerwiec
START - wtorek
 02.06  09.06  16.06  23.06  30.06
CAS - pon / śro
 01.06  10.06  13.06  17.06  24.06
Rumia - piątek
 05.06  12.06  19.06  26.06
maj
START - wtorek
 05.05  12.05  19.05  26.05
CAS - pon / śro
 04.05  11.05  18.05   -------
 06.05  13.05  20.05  27.05
Rumia - piątek
 01.05  08.05  15.05  22.05  29.05
kwiecień
START - wtorek
 07.04  14.04  21.04  28.04
CAS - pon / śro
 13.04  20.04  27.04   -------   -------
 01.04  08.04  15.04  22.04  29.04
Rumia - piątek
 03.04  10.04  17.04  24.04
marzec
START - wtorek
 03.03  10.03  17.03  24.03  31.03
CAS - pon / śro
 02.03  09.03  16.03  23.03  30.03
 04.03  11.03  18.03  25.03   -------
Rumia - piątek
 06.03  13.03  20.03  27.03
luty
START - wtorek
 03.02  10.02  17.02  24.02
CAS - pon / śro
 16.02  23.02   -------   -------
 04.02  11.02  18.02  25.02
Rumia - piątek
 06.02  13.02  20.02  27.02
styczeń
START - wtorek / inne
 13.01  20.01  27.01   -------
 Zarząd Portu - 22.01.15
CAS - pon / śro
 12.01  19.01  26.01   -------
 07.01  14.01  21.01  28.01
Rumia - piątek
 02.01  09.01  16.01  23.01  30.01
Gdynia 2005 - 2016 © kmar55